Μεταπτυχιακά προγράμματα

Κλινική εποπτεία

Εκπαίδευση στην εποπτεία Όσοι επιλέγουμε να ασκούμε τη Συμβουλευτική ή την ψυχοθεραπεία, γνωρίζουμε ότι η εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής μας πορείας προκειμένου η πρακτική μας να είναι σύμφωνη με το αληθινό της πνεύμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Συμβούλους Ψυχικής υγείας και Ψυχοθεραπευτές ανεξαρτήτως προσέγγισης, που κατανοούν τη σπουδαιότητα της εποπτείας. Συνιστά μια ολοκληρωμένη […]

Κλινική εποπτεία Read More »

Ολιστική συμβουλευτική ανάλυση

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Έναρξη :12 Οκτωβρίου 2024 Διάρκεια : 160 ώρες -10 Σ/Κ   10.00-18.00 Εισηγητές: Γιάννης Λαιμοδέτης, Νίκος Πάγκαλης, Μαρία Ντίνου, Γεωργία Τσουδερού Ύλη -ενότητες: α) Συναλλακτική ανάλυση :     60 ώρες + 20 μελέτη=80 ώρες β) Υπαρξιστική συμβουλευτική: 36 ώρες γ) ψυχοπαθολογία:  24 ώρες δ) Μοντέλα θεραπείας: 20 ώρες Πιστοποίηση: Post graduate certificate Εργασίες: 1case study

Ολιστική συμβουλευτική ανάλυση Read More »

Συναλλακτική ανάλυση (Μονοετές)

Μονοετές  μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα  Περιγραφή προγράμματος Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την Συναλλακτική ανάλυση και την εφαρμογή της στην συμβουλευτική πρακτική. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ένα ακαδημαϊκό έτος. Η ονομασία του προγράμματος είναι « Συναλλακτική ανάλυση» . Η επιτυχής ολοκλήρωση του ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο Ύπαρξη.

Συναλλακτική ανάλυση (Μονοετές) Read More »

Scroll to Top