Εφαρμοσμένη ψυχολογία

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σάββατο 17 Μαρτίου
Σάββατο 31 Μαρτίου
Σάββατο 14 Απριλίου
Σάββατο 28 Απριλίου
Σάββατο 12 Μαΐου
Σάββατο 19 Μαΐου
Σάββατο 9 Ιουνίου
Σάββατο 23 Ιουνίου

Ώρες: 9:30-15:00 μ. μ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά το Σεπτέμβριο 2018.

 

Το πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Βασικές έννοιες (90 ώρες), αποτελείται από τρεις ενότητες των 30 ωρών.

1η ενότητα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία ως μέσο κατανόησης του ατόμου

Οι σπουδαστές θα εισαχθούν σε βασικές έννοιες της ψυχολογίας και θα συζητηθεί η σημασία τους για την εξέλιξη του ατόμου. Οι βασικές έννοιες που θα πραγματευτεί η ενότητα είναι η μάθηση, η αντίληψη, η γνώση, η προσοχή, η μνήμη και η νοημοσύνη καθώς και οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Τέλος θα παρουσιαστεί η κοινωνική ανάπτυξη και τα κίνητρα.

 2η ενότητα: Θεωρίες Προσωπικότητας και το άτομο

Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί η έννοια της προσωπικότητας, οι ατομικές διαφορές καθώς και οι βασικές θεωρίες προσωπικότητας όπως είναι παραδείγματος χάρη οι Ψυχοδυναμικές θεωρίες, οι Συμπεριφοριστικές θεωρίες (ή θεωρίες μάθησης), οι Ανθρωπιστικές/Υπαρξιστικές θεωρίες και οι Θεωρίες χαρακτηριστικών & παραγόντων.

3η ενότητα: Ψυχολογικές παθήσεις και διαταραχές: Ταξινόμηση, αίτια και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η τρίτη και τελευταία ενότητα του προγράμματος θα εστιάσει στην παρουσίαση και συζήτηση των ψυχικών διαταραχών, στην ταξινόμηση αυτών σύμφωνα με το DSM-IV, καθώς και στους κοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στηνεμφάνιση όσο και στην αντιμετώπιση τους.  Επιπλέον θα παρουσιαστούν τα αίτια, οι επιπτώσεις καθώς και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών.

Κόστος προγράμματος (ένα έτος): 1400 €  ( σε εννέα δόσεις)