Εκπαίδευση στην εποπτεία

Όσοι επιλέγουμε να ασκούμε τη Συμβουλευτική, γνωρίζουμε ότι η εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής μας πορείας προκειμένου η πρακτική μας να είναι σύμφωνη με το αληθινό της πνεύμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Συμβούλους Ψυχικής υγείας και Ψυχοθεραπευτές ανεξαρτήτως προσέγγισης, που κατανοούν τη σπουδαιότητα της εποπτείας. Συνιστά μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση εξειδίκευσης στην Προσωποκεντρική εποπτεία. Οι απόφοιτοί μας πιστοποιούνται ως  Προσωποκεντρικοί/ες επόπτες/τριες και έχουν τις βασικές προϋποθέσεις εγγραφής στον ειδικό κατάλογο εποπτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε.)

Διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος. Οι ομαδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις γίνονται ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ τον μήνα. (Σύνολο συναντήσεων 10)

Δομή του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις καλύπτουν 120 ώρες κατανεμημένες σε:

  1. Θεωρία
  2. Επαγγελματική ανάπτυξη
  3. Εργαστήρια και βιωματικές ασκήσεις

Κριτήρια παρακολούθησης

  • Η/ο επαγγελματίας χρειάζεται να έχει κάνει τουλάχιστον 1.000 ώρες εποπτευόμενης εργασίας μετά το πέρας της εκπαίδευσης του ή να εργάζεται τουλάχιστον 5 χρόνια.
  • Να έχει τουλάχιστον 125 ώρες εποπτείας μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του (1 ώρα εποπτείας ανά 8 ώρες εργασίας με πελάτες)
  • Ηλικία τουλάχιστον 35 ετών
  • Να έχει τουλάχιστον 150 ώρες ατομικής ή ομαδικής προσωπικής θεραπείας
  • Να υποβάλλει βιογραφικό και μια αίτηση για τους λόγους, που θέλει να γίνει επόπτης/τρια
  • Να κάνει μια συνέντευξη με τις εκπαιδεύτριες του προγράμματος

Έναρξη : Οκτώβριος  2023

Πληροφορίες και εγγραφές: 210-3388044
email:  daseinclub@gmail.com

Εκπαιδεύτριες:

Βίβιαν Σαχπάζη, MSc

Προσωποκεντρική Σύμβουλος, Επόπτρια, Εκπαιδεύτρια