Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να σπουδάσω στο κέντρο "ΥΠΑΡΞΗ" ?

Το κέντρο ΥΠΑΡΞΗ, έχει δημιουργηθεί από επαγγελματίες με μεγάλη εργασιακή εμπειρία, στους τομείς της ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και των δυναμικών επαγγελμάτων.
Ο σπουδαστής αποκτά όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτεί η αγορά εργασίας και συνεχίζει να λαμβάνει καθοδήγηση και μετά την αποφοίτηση του.

Τι αναγνώριση έχει το πτυχίο που θα πάρω?

Ένα πτυχίο εξυπηρετεί δυο σκοπούς :
Α) Εξασφαλίζει τον επαγγελματία, απέναντι στους πελάτες ή τον εργοδότη του.
Β) Οδηγεί σε απόκτηση άδειας εργασίας.
Εάν το πτυχίο δεν πληροί τους ανωτέρω σκοπούς, δεν έχει καμιά αξία.
Στο κέντρο ‘ΥΠΑΡΞΗ’ ο σπουδαστής ενημερώνεται από το πρώτο μάθημα σχετικά με την ελληνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις για να εξασκήσει νόμιμα το επιλεγέν επάγγελμα.

Γιατί το κέντρο ‘ΥΠΑΡΞΗ’ έχει μόνο δυο τομείς σπουδών?

Γιατί πιστεύουμε στον επαγγελματισμό και διδάσκουμε επαγγέλματα στα οποία, έχουμε αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία και πιστοποιήσεις.

Υπάρχουν εκπτώσεις στα δίδακτρα?

Ναι υπάρχουν εκπτώσεις για ολική προεξόφληση, για σπουδαστές δυο κλάδων σπουδών καθώς και για φοιτητές και ανέργους.

Όταν αποφοιτήσω, υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα συνέχειας σπουδών?

Ναι, υπάρχουν μετεκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικές εξειδικεύσεις.
Στους αποφοίτους υπάρχει συνεχής στήριξη, στα επόμενα βήματα της καριέρας τους.

Εάν κάποιος έχει πρότερες σπουδές, στον αντίστοιχο κλάδο, αυτό λαμβάνεται υπ ’όψιν?

Ναι. Ο κάτοχος άλλου πτυχίου στον κλάδο σπουδών που θα επιλέξει, μπορεί να αιτηθεί αναγνώριση και απαλλαγή μαθημάτων.

Πότε ξεκινούν νέα τμήματα στους κλάδους σπουδών?

Νέα τμήματα, ξεκινούν κάθε Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών.

Πως θα μπορούσα να έχω περισσότερες πληροφορίες?

Επικοινωνώντας μαζί μας και κλείνοντας συνάντηση για προσωπική επικοινωνία και ενημέρωση.