Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

Ζούμε σε μια εποχή που όλα γύρω μας αλλάζουν, τόσο γρήγορα που συχνά δυσκολευόμαστε να τα ακολουθήσουμε.  Σ’ αυτήν τη συνεχή εναλλαγή των συνθηκών καλείται ο εαυτός, που και εκείνος αλλάζει, να βρει τη θέση του, να ανταποκριθεί, να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη να γνωρίσουμε τις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς μας, να σχετιστούμε μαζί τους και παράλληλα με τους γύρω μας. Σ’ αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και θεραπείας από τα τραύματα που έχουν προκληθεί στην πορεία της ζωής μας αξίζει να έχουμε συντροφιά.

Στην προσπάθεια να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες δημιουργείται η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης, η οποία θα συντονίζεται από Συμβούλους Ψυχικής Υγείας εκπαιδευμένες στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

Η Ομάδα απευθύνεται σε ενήλικες που αναζητούν θεραπεία μέσω ενός ομαδικού πλαισίου και ενδιαφέρονται για το προσωπικό ταξίδι της αυτογνωσίας.

Τόπος: Κέντρο ΎΠΑΡΞΗ, Αιόλου 68-70, Αθήνα
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 19:00- 21:00