Γιώργος Ρουμπίνης

Γιώργος Ρουμπίνης

Ειδικός εκπαιδευτής αυτοάμυνας και συνοδών ασφαλείας, με 15ετη προϋπηρεσία. Κάτοχος μαύρης ζώνης 5ου βαθμού και εισηγητής σε διεθνή σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.

Διεθνής πρωταθλητής πολεμικών τεχνών.

Ειδικός εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις μάχης.