ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Το πρόγραμμα σπουδών, περιλαμβάνει οκτώ εκπαιδευτικούς κύκλους,  τριήμερης διάρκειας έκαστος και επιπρόσθετα πρακτική άσκηση.

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι διεξάγονται τις ημέρες Παρασκευή έως Κυριακή και με το πέρας κάθε κύκλου, ο σπουδαστής αποκτά βεβαίωση παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση των οκτώ κύκλων εκπαίδευσης, ο σπουδαστής συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, για την απόκτηση του διπλώματος Σωματοφύλακα (Bodyguard).

Κόστος κάθε κύκλου 400ε και του πρώτου έτους ( 4 κύκλοι) 1600 ε. Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις και δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις.

1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημερομηνίες μαθημάτων 1ου κύκλου

 • Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 ώρα 17:00-22:00
 • Σάββατο  3 Μαρτίου  2018  ώρα  9:30- 15:30
 • Κυριακή    4 Μαρτίου   2018  ώρα 11:00-16:00

Ημερομηνίες μαθημάτων 2ου κύκλου

 • Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 ώρα 17:00-22:00
 • Σάββατο  14 Απριλίου  2018  ώρα  9:30- 15:30
 • Κυριακή  15 Απριλίου  2018  ώρα 11:00-16:00

Ημερομηνίες μαθημάτων 3ου κύκλου

 • Παρασκευή 17 Μαΐου  2018 ώρα 17:00-22:00
 • Σάββατο 18 Μαΐου  2018  ώρα  9:30- 15:30
 • Κυριακή 19 Μαΐου    2018  ώρα 11:00-16:00

Ημερομηνίες μαθημάτων 4ου κύκλου

 • Παρασκευή   22 Ιουνίου  2018 ώρα 17:00-22:00
 • Σάββατο         23 Ιουνίου  2018  ώρα  9:30- 15:30
 • Κυριακή           24 Ιουνίου    2018  ώρα 11:00-16:00

Οι κύκλοι 5-8 ( δεύτερο έτος σπουδών) θα διεξαχθούν από τον Σεπτέμβριο 2018 έως τον Μάρτιο 2019.