Προγράμματα

Συναλλακτική ανάλυση (3 έτη)

Περιγραφή προγράμματος Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την προσέγγιση της συναλλακτικής ανάλυσης και αποτελείται από τρείς εκπαιδευτικούς κύκλους. Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό

Εκπαίδευση στην εποπτεία

Όσοι επιλέγουμε να ασκούμε τη Συμβουλευτική, γνωρίζουμε ότι η εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής μας πορείας προκειμένου η πρακτική μας να είναι σύμφωνη με

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Συμβούλους ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτές, αλλά και σε όσους δεν διαθέτουν πτυχίο ψυχολογίας και ενδιαφέρονται να γνωριστούν με βασικές

Εκπαίδευση στην Ψυχοπαθολογία

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνεται σε Συμβούλους ψυχικής υγείας και Ψυχοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα, που θέλουνμια πληρέστερη γνώση στον τομέα της ψυχοπαθολογίας. Η εκπαίδευση

Συμβουλευτικές δεξιότητες

Η ΤΕΧΝΗ της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στις ΣΧΕΣΕΙΣ μας Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα επικεντρώνεται στις σχέσεις της ζωής μας: γονεϊκές, ερωτικές, επαγγελματικές, φιλικές κλπ. Σχέσεις που μας

Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

Ζούμε σε μια εποχή που όλα γύρω μας αλλάζουν, τόσο γρήγορα που συχνά δυσκολευόμαστε να τα ακολουθήσουμε.  Σ’ αυτήν τη συνεχή εναλλαγή των συνθηκών καλείται