ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών: «Ψυχολογία των πολεμικών τεχνών», περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Εγκληματολογική ψυχολογία, αθλητική ψυχολογία, ψυχολογία της αυτοάμυνας, θεωρίες προσωπικότητας, αρχές ψυχοπαθολογίας κλπ.

Τα μαθήματα γίνονται σε εντατικούς κύκλους ( ένα Σαββατοκύριακο ανά μήνα) και έχουν διάρκεια ένα εκπαιδευτικό έτος.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο σπουδαστής εκπονεί  πτυχιακή εργασία και αποκτά το πτυχίο του κέντρου ΥΠΑΡΞΗ.

Τα μαθήματα αφορούν: διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις και γίνονται σε ολιγομελή τμήματα.

Έναρξη μαθημάτων :
14 Δεκεμβρίου 2018

Κόστος :
600 ε (σε 10 μηνιαίες δόσεις)

Υπεύθυνος εκπαίδευσης :
Γιάννης Λαιμοδέτης