Συχνές ερωτήσεις

Για τους εξής λόγους :
α) Υψηλή ποιότητα βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης.
β) Δέσμευση στις προσωποκεντρικές αρχές και τη δεοντολογία.
γ) Ανθρωπιστικό κλίμα.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό εξελίσσει διαρκώς τα προγράμματα, που προσφέρουμε, ακολουθώντας τόσο τις ανάγκες των σπουδαστών όσο και τις εξελίξεις της Συμβουλευτικής επιστήμης, επιδιώκοντας την άρτια κατάρτιση μελλοντικών επαγγελματιών και την υποστήριξη τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι μας αποκτούν τον τίτλο του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» και μπορούν να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας μπορούν να κάνουν έναρξη στην εφορία (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας : «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας) καθώς επίσης και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Ναι υπάρχουν εκπτώσεις για ολική προεξόφληση, για σπουδαστές δυο κλάδων σπουδών καθώς και για φοιτητές και ανέργους.

Το Κέντρο μας προσφέρει μετεκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να αιτηθούν αναγνώριση και απαλλαγή μαθημάτων, κατά περίπτωση.

Τα περισσότερα τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του αριθμού σπουδαστών και Φεβρουάριο.

Μπορείτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά και να κανονίσουμε μια συνάντηση στο Κέντρο μας.

Scroll to Top