Έβελυν Αγγελοπούλου

Προσωποκεντρική Σύμβουλος

Η Έβελυν είναι κάτοχος Master of Science in Person-Centered Counseling  (University of Strachlyde-ICPS) και απόφοιτος του Deere College (Associate Diploma).

Έχει ολοκληρώσει τον βασικό τριετή κορμό της Συνθετικής Ψυχοενεργειακής, καθώς και το τριετές εξειδικευμένο τμήμα της Συνθετικής Ψυχοενεργειακής. Τα τελευταία επτά  χρόνια εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος μέσα από ατομικές συνεδρίες και σαν Διευκολύντρια σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.
Επίσης είναι εισηγήτρια βιωματικών εργαστηρίων καθώς και εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια Προσωποκεντρικών Συμβούλων. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής & Βιωματικής  Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε).