Έβελυν Αγγελοπούλου MSc.

Προσωποκεντρική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδεύτρια

Η Έβελυν είναι απόφοιτος του Deree College. Εχει εκπαιδευτεί ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος και ως Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια.

Εργάζεται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο  «Ύπαρξη» (Senior Εκπαιδεύτρια σε 3ετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και είναι Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών στο εν λόγω Πρόγραμμα). Επίσης, ολοκληρώνει την εκπαίδευσή της ως Προσωποκεντρική Επόπτρια Συμβούλων Ψυχικής Υγείας. Το 2020 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως Ψυχοενεργειαή αναλύτρια στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΣΥΝΘΕΣΙΣ».

Από το 2013, εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος και Ψυχοενεργειακή Αναλύτρια μέσα από ατομικές συνεδρίες, καθώς και ως συντονίστρια σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.  Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), της οποίας διέτελεσε Γ. Γραμματέας 2017-2019 και Αντιπρόεδρος 2019-2021, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε.)

 

 

Scroll to Top