Λουσιρένα Τσατσα

Προσωποκεντρική και Focusing Βιωματική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια

Η Λουσιρένα είναι κάτοχος Master of Science in ‘Hotel Motel Management’ Πανεπιστημίου Purdue , Indiana USA.
Έχει εκπαιδευτεί ως Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια (University of Strachlyde, Γλασκώβη, Σκωτία – ICPS) και ως Προσωποκεντρική Επόπτρια (Hellenic Focusing Center, Αθήνα).
Είναι κάτοχος Diploma Συμβουλευτικής Εξαρτήσεων του Εξειδικευμένου Επαγγελματικού Οργανισμού Clouds, Ηνωμένο Βασίλειο (Bath) .
Επίσης έχει Πιστοποιητικό Κατάρτισης προγράμματος στη «Ψυχολογική Στήριξη Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο» από την Μέριμνα (Αθήνα).