Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, που παρέχει το Κέντρο ΥΠΑΡΞΗ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Carl Rogers και απόλυτα εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ). Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρείς βασικούς άξονες : την προσωπική ανάπτυξη, την εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργίας μιας συμβουλευτικής σχέσης και τη θεωρία.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής αναγνωρίζει ως επαρκή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, την εκπαίδευση σε ένα Ενιαίο συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει (α) κορμό-εισαγωγή στη Συμβουλευτική, σε βασικές δεξιότητες, στο πλαίσιο, την λειτουργία, την δεοντολογία και (β) μια βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Η διάρκεια εκπαίδευσης απαιτείται να είναι τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκά έτη και δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από 6 έτη.

Απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας είτε σε επαγγελματίες, που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος την Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τον τίτλο του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας», μπορούν να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ), στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C) και στην Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρία (Ε.Π.Β.Ε). Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας μπορούν να κάνουν έναρξη στην εφορία (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας : «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας) καθώς επίσης και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

περισσότερα >>

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας με μακροχρόνια και πολύπλευρη εμπειρία στην Ελληνική πραγματικότητα. Είμαστε λάτρεις της Προσωποκεντρικής φιλοσοφίας, χωρίς να γινόμαστε οπαδοί της. Είμαστε όμως οπαδοί της μεταλαμπάδευσης γνώσεων, του ανθρωποκεντρικού συστήματος αξιών, της προσφοράς στην κοινότητα, ενός νέου τρόπου να υπάρχουμε.

Το όραμα μας είναι να εκπαιδεύσουμε βιωματικά και θεωρητικά Προσωποκεντρικούς Συμβούλους και Ψυχοθεραπευτές, που να τιμούν το επάγγελμα και την Προσωποκεντρική προσέγγιση. Μας ενδιαφέρει, οι άνθρωποι, που εκπαιδεύονται στο Προσωποκεντρικό κέντρο μάθησης ΥΠΑΡΞΗ, να κατανοούν  βαθιά την Προσωποκεντρική προσέγγιση και να απολαμβάνουν τον σεβασμό και  την ελευθερία να μαθαίνουν.

Δεσμευόμαστε από τα πιστεύω μας, τις αξίες μας, την επαγγελματική δεοντολογία, για αυτό καταναλώνουμε διπλάσιο χρόνο στην συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, παρά σε επιχειρηματικά πλάνα ανάπτυξης. Με βαθιά επίγνωση του λειτουργήματος που επιτελεί ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά  για την άρτια επαγγελματική και δεοντολογική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων μας και όχι για τον αριθμό αποφοίτων από την σχολή μας.
Παράλληλα, σχεδιάζουμε διαρκώς νέα προγράμματα, για την συνεχιζόμενη κατάρτιση και επαγγελματική στήριξη των αποφοίτων μας. Όσο είναι δυνατόν, δημιουργούμε διαδικασίες συμπεριληπτικές, εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους μας σχεδόν σε κάθε εκπαιδευτική διεργασία.

Παράλληλα σεβόμενοι τις συλλογικές δράσεις συμπορευόμαστε με τα Επαγγελματικά όργανα, που μας εκπροσωπούν, όπως την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και την Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρεία (ΕΠΒΕ), δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους αποφοίτους μας να ενταχθούν σε αυτές.
Η δέσμευση μας στην ποιότητα, μας έκανε να συντάξουμε και Εκπαιδευτικό Κώδικα Δεοντολογίας, ώστε έμπρακτα να ακολουθούμε τις αξίες μας σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο πυρήνας της προσέγγισης μας και της σχολής μας είναι και θα παραμείνει σε όλα τα επίπεδα η ΣΧΕΣΗ με αποδοχή, ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα.

Scroll to Top