"ΥΠΑΡΞΗ" Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική "ΥΠΑΡΞΗ" Σύμβουλος ψυχικής υγείας
Έναρξη νέου εκπαιδευτικού προγράμματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Όσοι επιλέγουμε να ασκούμε τη Συμβουλευτική, γνωρίζουμε ότι η εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής μας πορείας προκειμένου η πρακτική μας να είναι σύμφωνη με το αληθινό της πνεύμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Συμβούλους Ψυχικής υγείας και Ψυχοθεραπευτές ανεξαρτήτως προσέγγισης, που κατανοούν τη σπουδαιότητα της εποπτείας. Συνιστά μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση εξειδίκευσης στην Προσωποκεντρική εποπτεία. Οι απόφοιτοί μας πιστοποιούνται ως  Προσωποκεντρικοί/ες επόπτες/τριες και έχουν τις βασικές προϋποθέσεις εγγραφής στον ειδικό κατάλογο εποπτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε.)

Περισσότερα >>

Κέντρο δια βίου μάθησης «ΥΠΑΡΞΗ»

Το κέντρο δια βίου μάθησης «ΥΠΑΡΞΗ», είναι εκπαιδευτικό κέντρο που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση σε Σπουδές Συμβουλευτικής.

Το κέντρο «ΥΠΑΡΞΗ» δημιουργήθηκε από την Ελληνική εταιρία φιλοσοφίας, ψυχολογίας και έρευνας και στελεχώνεται, με καταξιωμένους εισηγητές με πολυετή εργασιακή εμπειρία.

Στόχος του κέντρου «ΥΠΑΡΞΗ» είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, καθώς και η επαγγελματική τους ανάπτυξη σε επόμενα βήματα ττης καριέρας τους.

Το ΚΔΒΜ 1 «ΥΠΑΡΞΗ», συνεργάζεται με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς και είναι μέλος Ελληνικών και διεθνών επαγγελματικών ενώσεων.

Aναγνωρισμένο απο ΕΟΠΠΕΠ- Υπουργείο παιδείας
Αριθ. αδειας 2101748

Προσωποκεντρικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Προσωποκεντρικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής αναγνωρίζει ως επαρκή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, την εκπαίδευση σε ένα Ενιαίο συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει (α) κορμό-εισαγωγή στη Συμβουλευτική, βασικές δεξιότητες, πλαίσιο, λειτουργία, δεοντολογία και (β) βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Η διάρκεια εκπαίδευσης απαιτείται να είναι τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκά έτη και δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από 6 έτη.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, που παρέχει το Κέντρο ΥΠΑΡΞΗ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές έτσι ώστε, οι απόφοιτοι μας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρείς βασικούς άξονες : την προσωπική ανάπτυξη, την εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργίας μιας θεραπευτικής σχέσης και τη θεωρία.

Περισσότερα >>

Επικοινωνία

Πληροφορίες

  • Αιόλου 68-70, Αθήνα
  • info@yparxi.edu.gr
  • Phone : 210 33 88 044

Επικοινωνία