Συναλλακτική ανάλυση

Τριετές εκπαίδευση για το πτυχίο : Σύμβουλος ψυχικής υγείας

Περιγραφή προγράμματος

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την προσέγγιση της συναλλακτικής ανάλυσης    και αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους.
Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η ονομασία του προγράμματος είναι “ Συναλλακτική ανάλυση-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το δίπλωμα: Σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο Ύπαρξη.
Αντικείμενο του προγράμματος    “Συναλλακτική ανάλυση” είναι η εκπαίδευση του σπουδαστή στην θεωρία, τις αρχές και τις τεχνικές της συναλλακτικής ανάλυσης και την προετοιμασία του για τις εξετάσεις της διεθνούς ενώσεως συναλλακτικής ανάλυσης ( ITAA), μετά την τριετή εκπαίδευση τους στην συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε : ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων ανθρωπιστικών επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι κλπ).
Η ολοκλήρωση των τριών κύκλων οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού: Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Οι απόφοιτοι των τριών εκπαιδευτικών κύκλων μπορούν να γίνουν μέλη στην Ελληνική εταιρία συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) και στην Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής ( EAC).

Όσοι σπουδαστές φοιτήσουν και τέταρτο και πέμπτο έτος και εφόσον συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες προσωπικής θεραπείας, πρακτικής άσκησης και εποπτείας, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Διεθνούς εταιρίας συναλλακτικής ανάλυσης ( ITAA) για το δίπλωμα του Συναλλακτικού αναλυτή(ΙΤΑΑ).Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης, εποπτείας, εξετάσεων και πρακτικής ορίζεται σε τρία επιπλέον έτη.

Πληροφορίες και εγγραφές: daseinclub@gmail.com, 210-3388044, 6944417770 ( Υπ’όψιν Γιάννη Λαιμοδέτη)

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος    γνώση της συμβουλευτικής και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρωπίνου ψυχισμού.

Το πρόγραμμα “Εκπαίδευση στην Συναλλακτική    ανάλυση” στοχεύει :

 • Στην κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και στην εξοικείωση και εμβάθυνση στην φιλοσοφία της συμβουλευτικής δια μέσω της προσέγγισης της Συναλλακτικής ανάλυσης.
 • Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες.
 • Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών.
 • Στην απόκτηση εις βάθους γνώσεων στην θεωρία και την πρακτική της συναλλακτικής ανάλυσης.

     Διδακτικές ενότητες

1ο Έτος

        Σύνολο διδακτικών ωρών :230 ( 200 ώρες προσέγγιση και 30 ώρες κορμός)

 • Το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας
 • Κώδικας δεοντολογίας – Ηθικά ζητήματα
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες
 • Βασικές αρχές συναλλακτικής ανάλυσης
 • Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
 • Οι τρεις καταστάσεις του <Εγώ>
 • Κλασική σχολή: θεωρία κινήτρων
 • Συναλλαγές και επικοινωνία
 • Δόμηση χρόνου
 • Λειτουργία της οικογένειας
 • Η σχολή αναθεώρησης των αποφάσεων
 • Η επίτευξη της αυτονομίας
 • Παρουσίαση εργασίας
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Ατομική θεραπεία

    2ο Έτος

 Σύνολο διδακτικών ωρών :230 ( 200 ώρες προσέγγιση και 30 ώρες κορμός)

 • Στάση και φιλοσοφία ζωής του συνθετικού συμβούλου
 • Συμβουλευτική ανάλυση 202
 • Δόμηση του συμβολαίου
 • Η μεταβίβαση στην θεραπευτική σχέση
 • Προσαρμογές προσωπικότητας
 • Στυλ εργασίας, οδηγοί και τεχνάσματα
 • Απαγορεύσεις και άδειες
 • Προσωπική ανάπτυξη, ατομική και ομαδική
 • Εισαγωγή στην εποπτεία πρακτικής άσκησης
 • Τηλεφωνική συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμικές, CBT και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες σε καταστάσεις κρίσεων
 • Επαγγελματική πρακτική
 • Παρουσίαση εργασίας
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Ατομική θεραπεία

3ο Έτος

 Σύνολο διδακτικών ωρών :240 ( 200 ώρες προσέγγιση και 40 ώρες κορμός)

 • Συμβουλευτικές πρακτικές συναλλακτικής ανάλυσης
 • Συναλλακτική ανάλυση
 • Δομικό μοντέλο και διαταραχές
 • Σύστημα τεχνασμάτων
 • Ο πίνακας της υποτίμησης
 • Ανάλυση σεναρίου ζωής
 • Εργασία με ζευγάρια
 • Εργασία με ομάδες
 • Πρακτική άσκηση σε φορέα
 • Προσωπική ανάπτυξη( ατομική και ομαδική)
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης
 • Σεμινάρια
 • Ψυχοπαθολογία 1
 • Πτυχιακή εργασία

4ο +5ο Έτος

            Σύνολο 790 ώρες ( Εκπαίδευση, πρακτική, εποπτεία και εργαστήρια)

 • Συναλλακτική ανάλυση – προετοιμασία    για εξετάσεις CTA
 • Μελέτη και παρουσίαση περιστατικού
 • Ανάλυση καταστάσεων του Εγώ( ανάλυση 3ης τάξης)
 • Πρακτική με πελάτες
 • Πρακτική άσκηση σε φορέα
 • Εποπτεία
 • Προσωπική ανάπτυξη ( ατομική & σε ομάδα)
 • Συμμετοχή σε συνέδριο και ημερίδα
 • Σεμινάρια
 • Ψυχοπαθολογία 2
 • Πτυχιακή εργασία σε μελέτη περίπτωσης
 • Εργαστήριο για προετοιμασία για τις εξετάσεις της ITAA.

Διδακτικές ώρες

Σύνολο ( Τρία έτη) για πιστοποίηση Συμβούλου ψυχικής υγείας ( Ε.Ε.Σ)

Διδασκαλία :    100 ώρες κορμός + 600 ώρες προσέγγιση.
Σύνολο:      700 ώρες στα τρία έτη εκπαίδευσης

          Ατομική θεραπεία : 150 ώρες

          Πρακτική άσκηση : 180 ώρες

          Εποπτεία   : 60 ώρες ατομική ή 120 ώρες ομαδική

Τέταρτο έτος:    Διδασκαλία    :240 ώρες                                                                                    + Πέμπτο έτος
Πρακτική άσκηση: 360 ώρες

Εποπτεία : 90 ώρες

Προσωπική ανάπτυξη : 40 ώρες

Εργαστήρια : 180 ώρες

 Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τα κριτήρια της Ελληνικής εταιρίας συμβουλευτικής και της διεθνούς ενώσεως συναλλακτικής ανάλυσης ( ITAA) η οποία έχει σαν βασικό κριτήριο 2000 ώρες εκπαίδευσης,θεραπείας, πρακτικής και εποπτείας, για την συμμετοχής τις εξετάσεις για το δίπλωμα συναλλακτικού αναλυτή CTA.

                                          Κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη με την επιτροπή των καθηγητών με στόχο την διερεύνηση των κινήτρων που τους ωθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και στοιχείων της προσωπικότητας που μπορεί να συντελέσουν ή να εμποδίσουν την εκπαίδευση τους.
 • Ηλικία εισαγωγής 23 έτη
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμός e-mail

                        Διάρκεια προγράμματος

      Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά έτη για την απόκτηση του τίτλου : Σύμβουλος ψυχικής υγείας και πέντε ακαδημαϊκά    έτη για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και    στην συναλλακτική ανάλυση.

Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2024 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο 2027.

Πληροφορίες και εγγραφές: daseinclub@gmail.com, 210-3388044, 6944417770 ( Υπ’όψιν Γιάννη Λαιμοδέτη)

    Προϋποθέσεις αποφοίτησης

 • Συμμετοχή τουλάχιστον στο 80% των εκπαιδευτικών μαθημάτων εργαστηρίων και σεμιναρίων.
 • Παράδοση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
 • Έγκριση από το συμβούλιο των εκπαιδευτών.
 • Ολοκλήρωση της ατομικής και ομαδικής θεραπείας.
 • Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
 • Παράδοση της τελικής πτυχιακής εργασίας.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

            Από 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη μαθημάτων: 11 Οκτωβρίου 2024

Εισηγητές

Γιάννης Λαιμοδέτης ( Ph.D) :Σύμβουλος ψυχικής υγείας-Επόπτης και  εκπαιδευτής

Φοίβη Σπέη    (Ph.D) : Διδάκτωρ Ψυχολογίας – Διευθύντρια σπουδών ψυχολογίας Aegean College

Μαρία Ντίνου(ECP ):Σύμβουλος ψυχικής υγείας- Ψυχοθεραπεύτρια

Νικόλαος Πάγκαλης : Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής

         

Scroll to Top