Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας

( Τριετή επαγγελματική εκπαίδευση)

Περιγραφή προγράμματος

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την Συνθετική προσέγγιση της συμβουλευτικής και αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους.
Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η ονομασία του προγράμματος είναι “Συνθετική συμβουλευτική΄- Ολιστική συμβουλευτική.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε ετησίου εκπαιδευτικού κύκλου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο Ύπαρξη.
Αντικείμενο του προγράμματος  “Συνθετική συμβουλευτική ” είναι η εκπαίδευση στην συνθετική συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε : ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων ανθρωπιστικών επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι κλπ).
Η ολοκλήρωση των τριών κύκλων οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού: Συνθετικός σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος, μπορούν να γίνουν μέλη στην Ελληνική εταιρία συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) και στην Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής ( EAC).

Συνθετική προσέγγιση

Η συνθετική προσέγγιση στην συμβουλευτική αφορά την σύνθεση δύο ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων προσεγγίσεων.

Το παρόν πρόγραμμα δίδει έμφαση στις προσεγγίσεις:    Υπαρξιστική συμβουλευτική,  Συναλλακτική ανάλυση και Αντλεριανή συμβουλευτική καθώς και την σύνθεση αυτών στην συμβουλευτική πρακτική.

                 Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος  γνώση της συμβουλευτικής και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρωπίνου ψυχισμού.

Το πρόγραμμα < Συνθετικής συμβουλευτικής ανάλυσης> στοχεύει :

 • Στην κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και στην εξοικείωση και εμβάθυνση στην φιλοσοφία της συνθετικής συμβουλευτικής.
 • Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες.
 • Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών.
 • Στην απόκτηση εις βάθους γνώσεων στις ανωτέρω τρεις συμβουλευτικές προσεγγίσεις και στην σύνθεση αυτών.

                         Διδακτικές ενότητες

1ο Έτος 

 • Το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας
 • Κώδικας δεοντολογίας – Ηθικά ζητήματα
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες
 • Βασικές αρχές συνθετικής συμβουλευτικής
 • Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
 • Βασικές αρχές συναλλακτικής ανάλυσης
 • Βασικές αρχές υπαρξιστικής συμβουλευτικής
 • Εισαγωγή στην Αντλεριανή Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτικές τεχνικές συνθετικής συμβουλευτικής
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Ατομική θεραπεία

  2ο Έτος

 • Στάση και φιλοσοφία ζωής του συνθετικού συμβούλου
 • Συμβουλευτική ανάλυση 202
 • Υπαρξιστική συμβουλευτική 2
 • Αντλεριανή συμβουλευτική  2
 • Προσωπική ανάπτυξη ατομική και ομαδική
 • Εισαγωγή στην εποπτεία πρακτικής άσκησης
 • Τηλεφωνική συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμικές, CBT και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες σε καταστάσεις κρίσεων

3ο Έτος

 • Συμβουλευτικές πρακτικές συνθετικής προσέγγισης
 • Συναλλακτική ανάλυση 3
 • Υπαρξιστική συμβουλευτική 3
 • Αντλεριανή συμβουλευτική  3
 • Πρακτική άσκηση σε φορέα
 • Προσωπική ανάπτυξη( ατομική και ομαδική)
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης
 • Σεμινάρια
 • Ψυχοπαθολογία
 • Πτυχιακή εργασία

Διδακτικές ώρες

Σύνολο ( Τρία έτη) για πιστοποίηση Συμβούλου ψυχικής υγείας ( Ε.Ε.Σ)

Διδασκαλία :   100 ώρες κορμός + 600 ώρες προσεγγίσεις ( 200 ώρες υπαρξιακή, 200 ώρες Συναλλακτική ανάλυση,  200 ώρες Αντλεριανή  συμβουλευτική και 20 ώρες θεωρία σύνθεσης των προσεγγίσεων).

Ατομική θεραπεία : 100 ώρες

Ομαδική θεραπεία : 120 ώρες

Πρακτική άσκηση : 160 ώρες

Εποπτεία         : 40 ώρες

 

Κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής

 

 • Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη με την επιτροπή των καθηγητών με στόχο την διερεύνηση των κινήτρων που τους ωθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και στοιχείων της προσωπικότητας που μπορεί να συντελέσουν ή να εμποδίσουν την εκπαίδευση τους.
 • Ηλικία εισαγωγής 21 έτη
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμός e-mail

 Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά έτη για την απόκτηση του τίτλου : Σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2024 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο 2027.

Προϋποθέσεις αποφοίτησης

 • Συμμετοχή τουλάχιστον στο 80% των εκπαιδευτικών μαθημάτων εργαστηρίων και σεμιναρίων.
 • Παράδοση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
 • Έγκριση από το συμβούλιο των εκπαιδευτών.
 • Ολοκλήρωση της ατομικής και ομαδικής θεραπείας.
 • Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
 • Παράδοση της τελικής πτυχιακής εργασίας.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Από 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως 20 Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη μαθημάτων: 5 Οκτωβρίου 2024
E-mail : info@ yparxi.edu.gr

 Τηλ: 210-3388044

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος ονομάζονται συνθετικοί σύμβουλοι

ψυχικής υγείας και αφού εγγραφούν στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή εταιρία συμβουλευτικής μπορούν να εργαστούν σαν σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Εισηγητές

     Γιάννης Λαιμοδέτης ( Ph.D) :Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Επόπτης και εκπαιδευτής

     Φοίβη Σπέη  (Ph.D) : Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Διευθύντρια σπουδών ψυχολογίας Aegean College

     Μαρία Ντίνου( B.A): Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Ψυχοθεραπεύτρια

     Ιφιγένεια Βρεττού (Μ.Sc): Ψυχολόγος- Σύμβουλος ψυχικής υγείας- Ψυχοθεραπεύτρια

Scroll to Top