Συμβουλευτικές δεξιότητες

Η ΤΕΧΝΗ της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στις ΣΧΕΣΕΙΣ μας

Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα επικεντρώνεται στις σχέσεις της ζωής μας: γονεϊκές, ερωτικές, επαγγελματικές, φιλικές κλπ. Σχέσεις που μας τρέφουν, μας απορροφούν, μας δυσκολεύουν, μας αναπτύσσουν. Σχέσεις απαραίτητες σαν το αέρα που αναπνέουμε. Η ζωή η ίδια είναι ένα ψηφιδωτό
σχέσεων και ο συνεκτικός ιστός τους είναι η επικοινωνία. Χωρίς αυτήν οι σχέσεις μας αποδομούνται, φθείρονται σταδιακά… Στην εποχή μας όλο και περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας, να μιλήσουμε για τις ανάγκες μας με τρόπο που να γίνουν κατανοητές, να ακούσουμε πραγματικά τι μας λένε οι σημαντικοί μας άλλοι. Αυτά τα θέματα και άλλα συναφή προσεγγίζει αυτή η βιωματική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην Προσωποκεντρική θεωρία και πρακτική, όπως αναπτύχθηκε από τον Carl Rogers (1902-1987). Η προσέγγιση ανήκει στην ανθρωπιστική σχολή της ψυχολογίας, ασπάζεται φιλοσοφικά την φαινομενολογία και χαρακτηρίζεται από την βαθιά εμπιστοσύνη της στον άνθρωπο και την εγγενή τάση του για επιβίωση, εξέλιξη και διαφοροποίηση.
Οι επαρκείς και αναγκαίες θεραπευτικές συνθήκες, που θεμελίωσαν την θεραπευτική σχέση κατά Rogers, αποτελούν παράλληλα σημαντικές προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική και βαθιά ικανοποιητική επικοινωνία σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτές τις αρχές επικοινωνίας φιλοδοξεί να μεταλαμπαδεύσει αυτό το ετήσιο πρόγραμμα στους συμμετέχοντες/ουσες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να κατανοήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις του είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.
 • Σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε κάθε επαγγελματία, που ενδιαφέρεται να εξελίξει και να ενσωματώσει θεωρητικά και βιωματικά τις Προσωποκεντρικές συνθήκες στην
  επικοινωνία του/της με πελάτες, ασθενείς, επωφελούμενους, μαθητές, συναδέλφους κ.α

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ετήσιο αυτό πρόγραμμα, στοχεύει μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την θεωρία και πράξη της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης
 • Να διερευνήσουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης επικοινωνίας
 • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, σαν παράγοντα της ανθρώπινης επικοινωνίας
 • Να αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τις συμπεριφορές των άλλων.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αποδοχής, σεβασμού και αναγνώρισης της διαφορετικότητας των άλλων, αλλά και διαφορετικών πλευρών του εαυτού.
 • Να προάγουν την ισότιμη, υπεύθυνη και ειρηνική συνύπαρξη με τους άλλους, χωρίς πολώσεις και προκαταλήψεις.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα είναι ετήσιο, διάρκειας 120 ωρών.
 • Οι συναντήσεις είναι τρίωρες, εβδομαδιαίες και περιλαμβάνουν και 3 υποχρεωτικά Σαββατοκύριακα μέσα στον χρόνο.
 • Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε:
  α. Θεωρία,
  β. Εργαστήρια δεξιοτήτων επικοινωνίας και βιωματικές ασκήσεις,
  γ. Προσωπική ανάπτυξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

α.Θεωρία (25 ώρες)
α1. Θεωρία επικοινωνίας
α2. Φιλοσοφικές βάσεις Προσωποκεντρικής Προσέγγισης
α3. Προσωποκεντρική θεωρία θεραπείας και προσωπικότητας
α4. Ενδεικτικές καταστάσεις κρίσης στην καθημερινότητα (απώλειες,
συγκρούσεις, διάφορες προκλήσεις…)

α5. Θέματα δεοντολογίας

β. Εργαστήρια (55 ώρες)
β1. Εργαστήρια ενσυναίσθησης και αυθεντικότητας
β2. Διευκολυντικές αποκρίσεις
β3. Διάφορες βιωματικές ασκήσεις

γ. Προσωπική ανάπτυξη (40 ώρες)
Η συμμετοχή στην ομάδα, βοηθάει στην διερεύνηση τόσο προσωπικών όσο και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η ομαδική συμβουλευτική διευκολύνει πολύ την αυτογνωσία, επιτρέποντας μια πολύπλευρη ματιά στον εαυτό μας.
Παράλληλα αναδεικνύει εξαιρετικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μας με τους «άλλους».
Η αυτογνωσία είναι καθοριστικής σημασίας για την καλύτερη επικοινωνία μας, τόσο με τον εαυτό μας, όσο και με τους ανθρώπους της ζωής μας.
Χωρίς επίγνωση των εσωτερικών μας στάσεων, αξιών και χαρακτηριστικών, η επαφή με τον εαυτό μας και τους άλλους μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη, χωρίς να συνειδητοποιούμε τις αιτίες. Έτσι δεν
θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, χωρίς την προσωπική ανάπτυξη.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, θα δοθούν θεωρητικά άρθρα και θα προταθεί βιβλιογραφία στους συμμετέχοντες/ουσες. Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα ζητηθεί η συγγραφή 2 εργασιών:

1. Διευκολυντικές συνθήκες για την επικοινωνία: Στην εργασία αυτή αναλύονται οι 6 αναγκαίες και ικανές θεραπευτικές συνθήκες, κατά την Προσωποκεντρική προσέγγιση. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους/ες να δείξουν τόσο θεωρητικά όσο και με προσωπικά βιωματικά παραδείγματα, την κατανόηση τους της θεωρίας και της σύνδεσης των συνθηκών με την επικοινωνία στις σχέσεις τους.

Αυτοαξιολόγηση: Στη διάρκεια της εκπαίδευσης ενθαρρύνονται οι εκπαιδευόμενοι/ες να γράφουν ένα ημερολόγιο, αναφορικά με την πορεία και την εμπειρία τους στην ομάδα. Με βάση αυτό το ημερολόγιο, κάνουν την τελική τους αυτοαξιολόγηση μέσα στην ομάδα, όπου δέχονται και δίνουν ανατροφοδότηση, εφαρμόζοντας πάντα τις θεραπευτικές συνθήκες. Ζητείται να εκτιμήσουν, πως η εκπαίδευση και η συμμετοχή στην ομάδα επηρέασαν την προσωπική και την επαγγελματική ζωή τους. Μετά την προφορική διαδικασία, γράφουν την τελευταία αυτή εργασία.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Για να δοθεί πιστοποιητικό αποφοίτησης, θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι/ες:
1. Να έχουν παρακολουθήσει το 80% των ωρών εκπαίδευσης
2. Να έχουν παραδώσει τις 2 εργασίες
3. Να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα
Σε περίπτωση που κάποιος δεν παραδώσει τις εργασίες (τηρουμένων των
υπολοίπων προϋποθέσεων), θα μπορεί να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.

Έναρξη:  Οκτώβριος 2023
Στους αποφοίτους απονέμεται ¨Πιστοποιητικό εξιδικευμένης επιμόρφωσης”

Εισηγητές:

Έβελυν Αγγελοπούλου, Μαρία Σκαμπά

Scroll to Top