Προγράμματα

Εκπαίδευση στην εποπτεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Όσοι επιλέγουμε να ασκούμε τη Συμβουλευτική ή την ψυχοθεραπεία, γνωρίζουμε ότι η εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής μας πορείας προκειμένου η πρακτική μας να είναι σύμφωνη με το αληθινό της πνεύμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Συμβούλους Ψυχικής υγείας και Ψυχοθεραπευτές ανεξαρτήτως προσέγγισης, που κατανοούν τη σπουδαιότητα της εποπτείας. Συνιστά […]

Εκπαίδευση στην εποπτεία Read More »

Συμβουλευτικές δεξιότητες

Η ΤΕΧΝΗ της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στις ΣΧΕΣΕΙΣ μας Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα επικεντρώνεται στις σχέσεις της ζωής μας: γονεϊκές, ερωτικές, επαγγελματικές, φιλικές κλπ. Σχέσεις που μας τρέφουν, μας απορροφούν, μας δυσκολεύουν, μας αναπτύσσουν. Σχέσεις απαραίτητες σαν το αέρα που αναπνέουμε. Η ζωή η ίδια είναι ένα ψηφιδωτό σχέσεων και ο συνεκτικός ιστός τους είναι η επικοινωνία.

Συμβουλευτικές δεξιότητες Read More »

Scroll to Top