Βίβιαν Σαχπάζη

Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια

Η Βίβιαν είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρώτο της πτυχίο είναι στη Γαλλική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι κάτοχος των εξής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων: Master of Science in Person-Centered Counseling (University of Strachlyde) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Φιλοσοφία με ειδίκευση στη Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική (Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών).
Έχει εκπαιδευτεί ως Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια (University of Strachlyde-ICPS) και ως Προσωποκεντρική Επόπτρια (Hellenic Focusing Center).
Τα τελευταία 14 χρόνια εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος (ατομικές συνεδρίες με ενήλικες, συντονίστρια σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ομάδες γονέων).
Από το 2018 είναι Εκπαιδεύτρια στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «Υπαρξη» (Senior Εκπαιδεύτρια σε 3ετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών στο ως άνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα). Eχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό Προγράμματος 140 ωρών Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Εποπτεία και είναι Εκπαιδεύτρια στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από το 2015-2019, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε).

 

Scroll to Top