Μαριλού Χατζησκουλή

Προσωποκεντρική Σύμβουλος, Ψυχοθεραπεύτρια

Η Μαριλού είναι απόφοιτος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο Παν/μιο ). Έχει εκπαιδευτεί στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (ICPS, University of Strathclyde) και κατέχει το Ευρωπαϊκό πτυχίο Ψυχοθεραπείας (ECP). Είναι εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια Προσωποκεντρικών Συμβούλων στο Κέντρο “Ύπαρξη” και ολοκληρώνει την εκπαίδευσή της ως Προσωποκεντρική  Επόπτρια.  Συνεχίζει την εκπαίδευσή της στην Dyadic Developmental Psychotherapy (μοντέλο Θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακό τραύμα και προβλήματα προσκόλλησης και τις οικογένειές τους).

Εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος ενηλίκων  και εφήβων, μέσω ατομικών συνεδριών, ομάδων γονέων, ομάδων προσωπικής ανάπτυξης.

Συνεργάστηκε με το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚε (2014- 2022) , μέσω του οποίου ασκούσε συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση θετών και ανάδοχων γονέων και ήταν εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θετούς και ανάδοχους γονείς και επαγγελματίες του χώρου παιδικής προστασίας.
Επίσης, έχει εκπαιδευτεί σε θέματα αποϊδρυματοποίησης από επιφανείς συνεργάτες του δικτύου Eurochild και από ειδικούς διεθνών οργανώσεων (IFCO, FICE, Hope and Homes κλπ.)

Scroll to Top