Συνεργάτες

Μαρία Σκαμπά

Προσωποκεντρική σύμβουλος, συντονίστρια βιωματικών εργαστηρίων